Polityka Prywatności

 

Informacja dotycząca przetwarzania i gromadzenia danych osobowych przez Zakład Instalacji w Obiektach Użytkowych ELJOT Jacek Listek.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Instalacji w Obiektach Użytkowych ELJOT z siedzibą w  Łodzi, ul. Przechodnia 32.

2) inspektorem ochrony danych w Zakładzie Instalacji w Obiektach Użytkowych  jest Pan Jacek Listek e-mail: bok (at) eljot.pl

3) Administrator wykorzystuje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji wykonywanych usług.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane (przechowywane) będą w celu podjęcia działań związanych z usunięciem awarii instalacji domofonowej, przetwarzania materiałów
z monitoringu wizyjnego, lub działań związanych z automatyką bramową np. sprzedaży pilotów  na podstawie (art.6 ust1. pkt a,b,c. RODO).

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie tylko firma ELJOT.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe będą przechowywane od momentu zgłoszenia awarii, w wersji papierowej, przez cały rok kalendarzowy od momentu wydania zgłoszenia do realizacji. W wersji elektronicznej cały czas.

7) Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

8) Każdy z Państwa posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; W pierwszej kolejności zalecamy jednak kontakt bezpośrednio z Panem Jackiem Listkiem pod adresem e-mailowym bok (at) eljot.pl, lub telefonicznie z Zespołem Obsługi Klienta pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej.

9) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu realizacji umowy
z Administratorem (Spółdzielnią Mieszkaniową, Zarządcą Nieruchomości, Wspólnotą Mieszkaniową). Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem realizacji tej umowy lub usunięcia zgłaszanej awarii. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania wykonanie umowy lub usunięcie awarii będzie niemożliwe.

10) Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, telefonicznie lub e-mailowo lub bezpośrednio do podmiotów, będących administratorem Państwa danych takich jak: administracje, spółdzielnie mieszkaniowe i inne.

11) Przetwarzamy kategorie danych takie jak:

Pozyskujemy, tylko te dane, które są potrzebne do realizacji ściśle określonych celów.